INFORMACIJE O FIRMI

ZZ BT-AGRAR-2015

Uzgoj muznih krava,

prerada mleka,

proizvodnja sireva,

proizvodnja jogurta…

GALERIJA

ZZ BT-AGRAR-2015

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Kiš Ferenca 14

24300 Bačka Topola

TELEFON

069/488-54-87

E-MAIL

bellanyi.janos@gmail.com

SAJT