Industrija

Industrija podrazumeva mašinsku obradu sirovina.Pre svega serijska proizvodnja. Preradjivačka, laka i teška . Takodje tu spada i energetika, rudarstvo, metalurgija. Jedna od grana industrije je hemijska industrija, prehrambena, tekstilna, drvna, duvanska industrija… Može se klasifikovati u više načina. Često se deli prema teoriji tri sektora: primarni , proizvodni, i uslužni.

Industrijske zemlje su zauzele kapitalistički ekonomski kurs.Oko jedne treće svetske ekonomske proizvodnje je dolazilo iz industrijskog sektora . Zato je ona grana privrede koja zahteva veću količinu prirodnih resursa i izvora energije da bi se dobio krajnji proizvod. Ova grana zahteva velike količine početnih ulaganja kapitala, pre nego što počne da se realizuje dobit.

Najuspešnija industrijska preduzeća u datom sektoru su najčešće ili preduzeća osnovana izrazito velikim kapitalom, ili preduzeća inovatori, koja su prva osvojila neku novu tehnologiju, proces ili tržište.

Go to Top