INFORMACIJE O FIRMI

KVAZAR D.O.O.

Privredno društvo KVAZAR je osnovano 1992. godine kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Vlasnik i osnivač Novo Ristić.

Organizacija je počela da radi sa jednim zaposlenim i direktorom sa strane.

Druge godine je zaposlen još jedan elektro i mašinski inženjer.

Organizacija je tada radila servis, ispitivanje i proizvodnju elektromehaničkih i polustatičkih uređaja.

Organizacija u to vreme angažuje i druge kadrove iz određenih specijalnosti.

Posle 2000. godine formira se novi tim.

Dolazi jedan elektroinženjer, mašin-bravar saradnik i elektro serviser koji rade i danas.

Novi tim sa osnivačem kreće u razvoj novih proizvoda u skladu sa potrebama tržišta.

Od tada pa do danas organizacija radi proizvodnju uređaja za zaštitu, merenje, signalizaciju, servis, funkcionalna ispitivanja, itd.

Za proteklo vreme mi smo unapredili preko 30 uređaja.

Osvojili smo i u proizvodnom programu imamo oko 15 urđaja.

Razvili smo još oko 50 uređaja koji se nisu našli u našem standardnom programu.

Od 2008. godine privredno društvo prima još jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike (energetike).

U planu je obuka i usavršavanje za novu generaciju numeričkih zaštita i daljinskog upravljanja.

Razvoj privrednog društva kretao se u skladu sa zahtevima domaćih korisnika, novim tehničkim rešenjima i razvojnim orijentacijama društva.

GALERIJA

Kvazar D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Pazinska 6, Voždovac

11000 Beograd

TELEFON

065/644-17-00

011/246-52-47

E-MAIL

novo.ristic@kvazar.co.rs