INFORMACIJE O FIRMI

Vrhunskom opremom vodećih proizvođača i našim visoko stručnim operativnim kadrom, omogućava nam da budemo uspešni u čak i najtežih uslova. Veliki potencijal naših mogućnosti je garant da će mo budućim klijentima moći da pružimo uslugu kakvu na ovim prostorima teško mogu da nađu. 

Primenljivost usluga pronalaženja i bušenja na malim i velikim dubinama je ogromna a proteže se od dovođenja pijaće vode do dovođenja vode za neprekidna navodnjavanja.

Vršimo

ISPITIVANJE TERENA I ODREDJIVANJE MESTA (LOKACIJE) BUŠENJA

BUŠENJE EKSPLATACIONIH BUNARA DO 300 

UGRADNJU DUBINSKIH PUMPI KAO I BUŠENJE I UGRADNJA SONDI ZA TOPLOTNE PUMPE

http://www.busenjebunara.rs

GALERIJA

RADNJA ZA KOPANJE I BUŠENJE BUNARA GRDOVIĆI

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Grdovići bb

31230 Arilje

TELEFON

065-608-69-55

031-3891-401

E-MAIL

busenjebunara@yahoo.com