INFORMACIJE O FIRMI

NOPAL Lux d.o.o. je vodeći proizvođač elektroinstalacionog materijala u Srbiji, izrastao na temeljima NOPALA a.d. čije ime više od 50 godina znači vrednost, kvalitet i pouzdanost. Preduzeće zapošljava 120 radnika i posluje na jednoj lokaciji u Srbiji. Sa proizvodnim kapacitetom od 5 miliona jedinica godišnje NOPAL Lux d.oo. nudi kompletan asortiman proizvoda za kućne električne instalacije:

• Sijalična grla i svetiljke
• Instalacione sklopke i priključnice
• Utikače, prenosne priključnice i razvodnike
• Instalacioni pribor
• Kućna zvona

Preduzeće se sastoji od službe razvoja proizvoda, moderne alatnice sa CNC mašinama i CAD/CAM sistemom, pogona za preradu plastičnih masa tehnikom injekcionog brizganja i direktnog presovanja, pogona za preradu metalnih delova sa razvijenom tehnologijom površinske zaštite (niklovanjem i cinkovanjem) i pogona montaže.

Kompletan tehnološki ciklus obezbeđuje praćenje najnaprednijih tehnika i metoda kao i permanentan razvoj novih proizvoda.

Nopal Lux ima veliki asortiman proizvoda koji uključuje sklopke, tastere, dvopolne i tropolne priključnice, prenosne priključnice, utikače, sijalična grla za različite vrste rasvete, svetiljke i instalacioni pribor.

Naši tehnološki kapaciteti mogu da Vam pruže i usluge kao što su izrada alata za metal i plastiku, izrada i zaštita metalnih delova i prerada plastičnih masa.

Poklanjamo najveću pažnju kvalitetu, dizajnu i inovaciji.

http://www.nopallux.rs

GALERIJA

NOPAL LUX DOO

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Branka Bajića 78

21400 Bačka Palanka

TELEFON

062/805-17-71

021/6045-179

E-MAIL

jovana.jakovljev@nopallux.rs