INFORMACIJE O FIRMI

Modern Music Instructors je prva škola moderne muzike, koja omogućava mladim ljudima pronalazak sopstvenog puta u muzici, po najvišim standardima, uz najrespektabilnije predavače, ali bez oveštalih i prevaziđenih pravila muzičkog obrazovanja, koja često udaljavaju polaznike od bavljenja muzikom.

Zahvaljujući individualizovanom pristupu i praktičnom radu, MMI ostvaruje najdirektniji prenos znanja i vidljive rezultate, što daje stimulans mladima da nastave usavršavanje, ali da usvoje i princip da je kontinuirani rad neophodan za uspeh. Uspostavljajući osnovne vrednosti, MMI polaznicima pruža mogućnost da usvoje mnogo više od umeća sviranja. Kodeks škole promoviše saradnju, kolegijalnost i timski rad, a najstrože zabranjuje svako destruktivno ponašanje i korišćenje bilo koje vrste opijata.

MMI svoj rad uspostavlja i kao vrednu aktivnost mladih koji sebe još traže, a u muzici mogu da pronađu dobar i kreativan način da se sačuvaju od loših uticaja ulice i nedostatka brige za njihov društveni i psihološki razvoj. Rok akademija – MMI stvara ljude sa kvalitetnim muzičkim ukusom, one koji će i sami promovisati potvrđene muzičke vrednosti, a boriti se protiv kiča i šunda, smatrajući to jednako važnim kao i samo bavljenje muzikom.

Najzad, MMI ima snažan osećaj za potrebe sve dece i stvara mogućnosti da se i deca sa posebnim potrebama uključe u aktivnosti Škole, da se na taj način ostvare i dožive afirmaciju.Ovi inkluzvni programi važni su za sve polaznike, jer razvijaju osećanja solidarnosti i tolerancije.

Modern Music Instructors podstiče individualnost i kreativnost svojstvenu umetnicima, istovremeno insistirajući na poštovanju stndarda i zajednički dogovorenih pravila koja važe i za polaznike, i za predavače i za rukovodstvo škole.

MMI se pozicionira kao vodeća institucija za obrazovanje mladih koji su se opredelili za modernu muziku. Verujući da dobar glas najbolje pronose sami polaznici, posebno oni najuspešniji, neguje talente i pomaže im da se na najbolji način prezentuju na domaćoj i međunarodnoj sceni. MMI organizuje edukativne muzičke manifestacije, “klinike“ i master – klasove, kako bi što većem broju mladih muzičara bio omogućen direktni kontakt sa najboljim izvođačima i instrumentima. MMI je u društvu priznata institucija koja neguje vrednosti društveno-odgovornog poslovanja, socijalne inkluzije mladih i razvijanja potencijala cele zajednice.

http://www.mmi.rs

GALERIJA

MUSIC MODERN INSTRUCTORS DOO BEOGRAD

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Mitropolita Petra 8

11060 Beograd

TELEFON

063/323-810

E-MAIL

cvelebass@gmail.com