INFORMACIJE O FIRMI

Specijalizovani za rad sa Ustanovama za smeštaj starih, bolnicama, dečijim vrtićima.
• Precizne i ažurne knjigovodstvene usluge,
• Poresko savetovanje,
• Obračun PDV-a,
• Zastupanje pred organima Poreske uprave,
• Prijave, odjave radnika, kao i pripremu svih ugovora i obrazaca vezanih za radne odnose,
• Obračun zarada i naknada zarada,
• Izradu M-4 obrazaca, PPP obrazaca,
• Upis radnog staža,
• Korespodenciju sa Poreskom Upravom,
• Odgovornost za poveren posao,
• Pouzdanost, ljubaznost,
• Korektne cene naših usluga,
• vođenje knjigovodstva troškova,
• obračun kamata,
• popunjavanje različitih tipova obrazaca,
• priprema dokumentacije u vezi sa odobravanjem kredita.

Neke od usluga koje ćemo profesionalno obaviti za Vas, a koje se tiču osnivanja nove firme, preduzeća ili radnje, su:

• Podnošenje zahteva za osnivanje preduzeća,
• Izbor adekvatne pravne forme (da li osnovati radnju ili preduzeće?),
• Preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre i PIB-a,
• Strategija prilkom ulaska u sistem PDV-a,
• Izrada pečata,
• Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave,
• Prijava Vaših zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno poslovanje,
• Konsultacije i savetovanje tokom celog postupka.

GALERIJA

Libra Centar Knjigovodstvene usluge

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Svetog Serafima Sarovskog 3

11070 Zemun - Beograd

TELEFON

011/848-1951

069/3002-015

E-MAIL

libracentar@gmail.com

SAJT