INFORMACIJE O FIRMI

EKODIM postoji i neprekidno posluje još od 1996. godine kada je osnovan kao zanatska radnja. 2007. godine, promenili smo pravni osnov u društvo sa ograničenom odgovornošću, a 2012. godine postali smo Komunalno preduzeće ,,EKO-DIM’’ d.o.o.. Osnivač i direktor društva je Goran Miličević. Namera osnivača bila je formiranje profesionalne dimničarkse organizacije sa dva osnovna cilja. Prvi je očuvanje ovog starog zanata na našim prostorima, a drugi je da prateći, nove tehnologije i tendencije Srbija ne zaostaje za svetskim standardima u dimničarstvu. Nakon svih ovih godina ta vizionarska želja osnivača dobila je svoj oblik a moto naše firme koji je proistekao iz ova dva cilja postao je: “čuvamo tradiciju, pratimo tehnologiju”.

Za sve ove godine, postavili smo sebi visoke ciljeve na planu kvaliteta usluga koje pružamo, vodeći isključivo računa o potrebama klijenata. Uvođenje Sistema Menadžmenta Kvalitetom – ISO 9001:2008 Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i Sistemom upravljanja zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 pokazatelj je naše poslovne politike, profesionalnosti i želje za konstantnim napretkom.

KP “EKO-DIM’” d.o.o., se bavi dimničarskim uslugama, sistemima ventilacije i klimatizacije:

http://www.ekodim.rs

GALERIJA

KOMUNALNO PREDUZEĆE EKO-DIM D.O.O. BEOGRAD

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Cvijićeva 22

11060 Beograd

TELEFON

011/ 2752-442

064/ 88-33-989

E-MAIL

office@ekodim.rs