INFORMACIJE O FIRMI

JKP NAISSUS NIŠ

NIVOS – Niški Vodovodni Sistem

VODOSNABDEVANJE grada Niša se danas ostvaruje preko tri teritorijalno posebna a funkcionalno uslovno veoma zavisna vodovodna sistema:

  1. Vodovodni sistem ”MEDIANA” – izvorište podzemne vode prihranjivano predhodno prečišćenom vodom iz vodotoka Nišave, kapaciteta 100-500 l/s.
  2. Vodovodni sistem ”STUDENA” – karsni prirodni izvor i dovodni cevovod sa objektima, kapaciteta 220-340 l/s.
  3. Vodovodni sistem ”LJUBERAĐA-NIŠ” – niz karsnih prirodnih izvora (Krupac, Mokra, Divljana i Ljuberađa) i dovodni cevovod sa objektima, kapaciteta 800-1450 l/s.

Navedeni sistemi sa izvorištima, dovodnim sistemom, odgovarajućom distributivnom i razvodnom mrežom, pumpnim stanicama i rezervoarima predstavljaju Niški Vodovodni Sistem (NIVOS).

Njime se snabdeva vodom oko 240.000 ljudi i veoma razgranata niška industrija, sa količinom od 37.732.608 m3/godinu, odnosno 103.377 m3/dan. Funkcionisanje sistema je pouzdano i stabilno a prisutan je visok nivo kontrole kvaliteta vode.

NIKAS – Niški Kanalizacioni Sistem

Celokupna dosadašnja izgradnja i razvoj NIškog KAnalizacionog Sistema – (NIKAS) obavljala se u senci uvek aktuelnog vodosnabdevanja. U vezi sa tim problem kanalizacije je dugo godina zapostavljen. Dosadašnji razvoj sistema za kanalisanje otpadnih voda Niša regulisan je bez planskih dokumenata. Problemi su se razrešavali lokalno i parcijalno – bez generalnog rešenja i koncepcije ukupnog gradskog područja.

Kanalizaciona mreža NIKAS-a je globalno gledano po tipu kombinovana. Veći deo gradskog područja, naročito užeg centralnog gradskog regiona, čine kolektori opšteg (mešovitog) tipa a u pojedinim perifernim i novoizgrađenim delovima grada je izgrađen separatni tip kanalizacione mreže.

http://www.jkpnaissus.co.rs/

GALERIJA

JKP NAISSUS NIŠ

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Knjeginje Ljubice 1/1

18000 Niš

TELEFON

064/112-31-77

018/502-7449

E-MAIL

info@naissus.co.rs