INFORMACIJE O FIRMI

Savremeni čovek teži najviše produkciji dobara,sve više stvara i sve više ima. Medjutim,čovek daleko manje pažnje poklanja svojoj zaštiti.Čovekova neobrazivost i nepromišljeno delovanje prema sopstvenoj životnoj sredini dovelo je do velikih razmera ugroženosti i pogoršanja životnih uslova.Konkretnije,čovek je stvaralac i svojih dobara i uzročnik svojih nevolja.
Odnos pojedinca prema životnoj sredini uzima se kao kriterijum opšte kulture, humanizma i civilizovanosti i kao kriterijum za vrednovanje stepena vaspitnosti.U zemljama gde se problem odnosa čoveka i prirode objektivnije sagledava sve više se ostvaruje organizovani uticaj na ponašanje ljudi.U njima sve više evoulira svest o potrebi adekvatnog odnosa čoveka prema životnoj sredini.

I iz tih razloga osnovano je preduzeće Eko Sistem koje nastoji da taj problem reši i pomogne zaštiti životne sredine.
Preduzeće S.R.“Eko Sistem” iz Jagodine osnovano je 01.06.2006.godine. Osnovna delatnost preduzeća jeste pravilno sakupljanje,sortiranje,prerada i dalji proces reciklaže sekundarnih sirovina,a pre svega termoskupljajucih folija,Pet ambalaza i svih vrsta meke plastike.Preduzece od pocetka rada ima veoma uspesnu saradnju sa firmom“Brzan Plast” iz Brzana koje od nas otkupljuje preradjene sirovine i dalje ih obradjuje i pretvara u gotov proizvod.Takodje,preduzece je i clan Unije Poslodavaca Srbije.
Tehnicko tehnoloska opremljenost, sopstveno reciklazno dvoriste, sistem prerade garantuju profesionalnu uslugu.Uz saglasnost javnog komunalnog preduzeca “J.K.P.Standard”-Jagodina postavili smo sopstvene kontejnere u pojedinim proizvodnim halama i preduzecima (15 kontejnera zapremine 3m3, i 30 kontejnera zapremine 1m3 ) na podrucju Jagodine,Cuprije i Paracina.Poceli smo sa postavljanjem i u samom gradu Jagodini (30 kontejnera zapremine 1m3),medjutim zbog finansijske nemogucnosti nismo u stanju da pokrijemo kompletno podrucje opstina Jagodina,Cuprija,Paracin i okolnih sela u navedenim opstinama, sto ne daje pun efekat u nasoj borbi za ocuvanje zivotne sredine .
– Prikupljanje, sortiranje, recikliranje i obnova ambalaznog otpada su nedovoljno razvijane aktivnosti u Republici Srbiji i ta vrsta otpada odlaze se na postojecim deponijama zajedno sa ostalim komunalnim otpadom.Iako je primarna reciklaza papira,stakla,plasticnih flasa,limenki i termoskupljajuce folije u posebno oznacene kontejnere,opisana procedura ne funkcionise u praksi.Otpad predstavlja resurse koji se nalaze na putu da budu izgubljeni. Naredni izazov jeste da se taj gubitak resursa ograniči u što većoj meri, na efikasan način, kako u odnosu na životnu sredinu tako i na ekonomiju.Sprečavanje gubitaka nije nimalo jednostavan zadatak i bitno je da ljudi i preduzeća uzmu aktivno učešće. Ne sme postojati sumnja o tome kada i gde vredi sačuvati resurse.Svi elementi sistema upravljanja otpadom su veoma važni za celo društvo. Stoga ća kampanje za sakupljanje, recikliranje i odlaganje otpada biti razrađene i implementirane u najskorije vreme. Jedna od najvecih prepreka procesu recikliranja je nedostatak kapaciteta za prikupljenje i sortiranje ambalaze.

http://www.eko.autentik.net

GALERIJA

Eko-Sistem Jagodina

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Železnička bb

35000 Jagodina

TELEFON

060/626-1550

063/626-155

E-MAIL

city_eko@yahoo.com