INFORMACIJE O FIRMI

DV ŠPED d.o.o. Raška međunarodna i unutrašnja špedicija sa preko 20 zaposlenih radnika i 15 godina radnog  iskustva sa stranim i domaćim firmama, pruža Vam kvalitetnu i profesionalnu uslugu u oblasti: 

• carinsko posredovanje na graničnim prelazima i unutrašnjim carinskim ispostavama

• poslovi logistike i skladištenja

• distribucija robe na teritoriji Srbije.

 Skup usluga koje vršimo pruža Vam mogućnost objedinjavanja svih procedura neophodnih prilikom uvoza, izvoza, tranzita i skladištenja Vaše robe. Posedujemo sve neophodne uslove za pružanje ove vrste usluga, odgovarajuće bankovne garancije prema Upravi carina Republike Srbije, registrovane carinske agente, javno carinsko skladište kao i efikasnost u brzini i isporuci robe.

GALERIJA

DV Šped D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Granični prelaz Špiljane

36300 Novi Pazar

TELEFON

065/223-22-00

E-MAIL

dvsped02@gmail.com