INFORMACIJE O FIRMI

Preduzeće za proizvodnju, sanitarnu zaštitu, promet i usluge D.D.D. PROMET eksport-import d.o.o. iz Beograda, Gočka br. 61 je specijalizovano za izvođenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koje preko 15 godina sprovodi mere zdravstvene zaštite stanovništva iz svoje delatnosti.

Danas Preduzeće D.D.D. PROMET ima specijalizovan visokostručni i operativni kadar (20 radnika SSS, lekar specijalista-epidemiolog, agronom-inženjer zaštite bilja, doktor veterinarske medicine) kao i odgovarajuću opremu za obavljanje poslova, kako u mirnodopskim tako i u vanrednim prilikama.

Politika preduzeća DDD PROMET je sastavni deo poslovne politike, zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, pružanjem korisnicima usluge iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, hemijskog suzbijanja vegetacije i fumigacije, sa ciljem potpunog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Osnovni stavovi te politike ogledaju se u uspostavljanju integrisanog sistema menadžmenta.

GALERIJA

DDD Promet D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Rade Končara 63

11080 Zemun - Beograd

TELEFON

011/232-15-68

011/232-14-84

063/203-779

063/102-95-73

E-MAIL

ddd.promet@yahoo.com