INFORMACIJE O FIRMI

  • ENGLESKI JEZIK – PISANI, SIMULTANI PREVOD
  • PODUČAVANjE – INDIVIDUALNO ILI U GRUPAMA
  • DAKTILOGRAFIJA, LEKTURA, TRANSKRIPT
  • GRAFIČKA OBRADA KATALOGA

Usluge koje pružamo se odnose na prekucavanje materijala iz rukopisa, proveru slovnih grešaka i stilizovanje već postojećih dokumenata, kao i njihovo formatiranje i pripremu za štampu. Zvučne zapise, uz brzinu, tačnost i po potrebi lekturu, pretvaramo u kvalitetan transkript. Ukoliko je Vaše prisustvo neophodno, omogućena je i usluga diktiranja. Vaše radove upotpunjujemo skeniranjem pratećih slika, njihovom obradom i izradom power point prezentacija.

Postupajući po izreci da je ˝vreme novac˝, možete nam poveriti prevode materijala i simultane prevode jezičkih parova: englesko-srpski i srpsko-engleski.

Jedna smo od retkih firmi koja, prilagođavajući se zakonskoj regulativi u oblasti uvoza i obaveznom prevodu kataloga i uputstava za različite proizvode, aparate, uređaje i mašineriju, u jednoj od grana svog poslovanja, omogućava prevod kataloga uz grafičku obradu, čime Vaš materijal vizuelno u potpunosti odgovara originalu. Dokumenta mogu biti overena od strane sudskog tumača.

Naša poslovna politika nije primarno vođena novcem, tako da se možemo pohvaliti relativno malom, ali odabranom ekipom kolega sa kojima kvalitetno izvršavamo ugovorene poslove. Cilj nam je da korisnik sa nama sarađuje dugi niz godina na obostrano zadovoljstvo, a ne da realizujemo kratkoročnu zaradu.

U slučaju da želite da steknete znanje koje će Vam omogućiti da se samostalno koristite lepotom engleskog jezika, tu želju možete sebi ispuniti individualnom ili grupnom nastavom u našim prostorijama. Posle obuke ne dobijate sertifikat, već osećaj satisfakcije zbog kvalitetno uloženog vremena u sopstveno obrazovanje koje Vas za korak približava ispunjenju dugoročnijih ciljeva.

GALERIJA

ALL-IN-1 Prevodilačke usluge

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Gundulicev venac 53B

11102 Beograd

TELEFON

011/ 30 330 95

064/208-88-30

E-MAIL

gnrvesna@yahoo.com

SAJT